¿Qué es el authorship de Google? ¿Qué ha pasado con él? ¿Está activo? ¿Terminó?

Desapareix Authorship

Ni fotografia ni nom de l’autor, després de tres anys desapareix completament l’autoria en la cerca de Google. Aquesta fórmula que servia per etiquetar els continguts de cada autor mostrant la foto del perfil de Google+ mai va acabar de funcionar correctament. Així que el 28 d’agost John Mueller va anunciar que desapareix definitivament perquè…